Pasman Stichting
Bestuur
Historie
Donaties
Aanvragen
Aanvragen
Contact
Beleid
Aandachtsgebieden  
Kop van Overijssel  
Pasman Leerstoel  
Voorwaarden  
Schenkingsrecht  
Intermediar  
Doe wel en zie niet om
 
Logo Pasman Stichting
 

Voorwaarden

Kwalificaties
De Stichting doet in principe alleen uitkeringen aan rechtspersonen die direct of indirect de leniging van de geestelijke of lichamelijke nood in Nederland bevorderen, alsmede het verlenen van steun waar zulks ter leniging van bedoelde nood naar het oordeel van het bestuur gerechtvaardigd is.

Een bijdrage wordt per project toegekend en is in principe eenmalig. Bij uitzondering worden meerjarige donaties verstrekt. Een project kan (op langere termijn) niet afhankelijk zijn van financiële bijdragen van de Pasman Stichting. Exploitatiesubsidies vallen dus buiten de doelstelling.

Zgn. ’matching grants’ behoren tot de mogelijkheden.

Uitzonderingen
Geen donatie wordt verstrekt voor projecten die:
uitgesproken tot de taak van de overheid of de kerk kunnen worden gerekend.
langdurige financiering of structurele (exploitatie)subsidie behoeven.
een uitgesproken politiek karakter hebben.
commerciële (neven)doelen beogen.
gericht zijn op zuiver wetenschappelijk onderzoek

Er zijn wel voorbeelden van toegepast wetenschappelijk onderzoek, die door de Pasman Stichting financieel worden gesteund.

In beginsel wordt ook geen donatie verstrekt aan natuurlijke personen.