Pasman Stichting
Bestuur
Historie
Donaties
Aanvragen
Aanvragen
Contact
Beleid
Aandachtsgebieden  
Kop van Overijssel  
Pasman Leerstoel  
Voorwaarden  
Schenkingsrecht  
Intermediar  
Doe wel en zie niet om
 
Logo Pasman Stichting
 

Beleid

Statutaire doelomschrijving
De Stichting heeft ten doel het doen van uitkeringen aan rechtspersonen met een algemeen maatschappelijk doel, die direct of indirect de leniging van geestelijke of lichamelijke nood in Nederland bevorderen, alsmede het verlenen van steun waar zulks ter leniging van bedoelde nood, naar het oordeel van het bestuur gerechtvaardigd is.

De Stichting beoogt niet het maken van winst.


Beleidsplan
De Stichting zet zich geheel in voor het algemeen belang.
Het donatieprogramma is gericht op projecten voor de Nederlandse samenleving. De Pasman Stichting kent een brede oriƫntatie en ondersteunt projecten die gericht zijn op: het direct of indirect lenigen van de geestelijke of lichamelijke nood in Nederland.

De Stichting beperkt zich tot het doen van uitkeringen aan rechtspersonen met een algemeen maatschappelijk doel, die direct of indirect de leniging van geestelijke of lichamelijke nood in Nederland bevorderen, alsmede het verlenen van steun waar zulks ter leniging van bedoelde nood, naar het oordeel van het bestuur gerechtvaardigd is.

Het leningen van lichamelijk nood zal vooral betrekking hebben op zieken en gebrekkigen waarbij onder meer gedacht moet worden aan oudere en jongere gehandicapten. Hierbij zal de nadruk gelegd worden op bewegen en sport.

Het leningen van de geestelijke nood zal onder meer gericht zijn op ouderen in een behandelingsinstituut of in ene leefgemeenschap en anderzijds op jongeren met een psychische stoornis.

Bij zowel het lenigen van de geestelijke als de lichamelijke nood is niet allen van belang het bestrijden van de symptomen (directe leniging) maar ook het bestuderen en resp. behandelen van mogelijke oorzaken (indirecte leniging). Terzake van het lenigen van de directe en indirecte nood richt de Pasman Stichting zich ook op het stimuleren resp. het steunen van onderzoek op het gebied van de levenswetenschappen. Voor dit onderzoek kan onder meer gedacht worden aan de instelling van een Pasman Leerstoel of aan de financiƫle ondersteuning van jonge, veelbelovende onderzoekers, al dan niet in samenwerking met een (inter)universitair instituut of de Koninklijke Academie van Wetenschappen (Pasman Fellowship voor een jonge onderzoeker).

Beloningsbeleid
Het bestuur (bestaande uit vier leden) ontvangt van de Stichting geen vergoeding.

Financiële verantwoording
De Stichting heeft zijn middelen verkregen uit erfstelling.
De Stichting houdt niet meer vermogen aan dan noodzakelijk voor het werk van de Stichting.

Balans en staat van baten en lasten
De balans en staat van baten en lasten over het afgelopen boekjaar (kalenderjaar) wordt jaarlijks op deze website gepubliceerd, nadat de jaarrekening is goedgekeurd.