Pasman Stichting
Bestuur
Historie
Donaties
Aanvragen
Aanvragen
Contact
Beleid
Aandachtsgebieden  
Kop van Overijssel  
Pasman Leerstoel  
Voorwaarden  
Schenkingsrecht  
Intermediar  
Doe wel en zie niet om
 
Logo Pasman Stichting
 

Schenkingsrecht

De Pasman Stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Dit betekent dat de door de Pasman Stichting verstrekte donaties in principe zijn vrijgesteld van heffing van schenkingsrecht. De ontvangende instelling hoeft geen aangifte voor schenkingsrecht te doen en kan volstaan met de vermelding dat de bijdrage afkomstig is van een ANBI.