Pasman Stichting
Bestuur
Historie
Donaties
Aanvragen
Aanvragen
Contact
Algemeen
Uitbetaling  
Evaluatie  
Doe wel en zie niet om
 
Logo Pasman Stichting
 

Evaluatie

Na afloop van het project dient een evaluatieformulier door het bestuur van de aanvragende instelling bij het secretariaat te worden ingediend, waarin (o.a.) de volgende elementen worden belicht:

Aanvragende organisatie en adresgegevens.
Korte omschrijving project in maximaal 100 woorden.
Hoe is het project verlopen? Geef een korte visie op het proces.
Zijn de kosten in lijn met de begroting geweest?
Zijn de doelstellingen bereikt en zo nee, waarom niet?
Hoe is de samenwerking met de Pasman Stichting verlopen?
Is gebruik gemaakt van Intermediairs (vergoeding)?

Het daartoe bestemde formulier wordt door de Stichting aan de instelling toegezonden gelijk met de bevestiging dat de donatie is toegekend.